Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Plati pensii

In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei sectoriale, dupa caz, cu exceptia pensiei anticipate si anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

1.Plata pensiei se face lunar. Se plateste personal titularului, tutorelui sau curatoruluui acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, madatarului desemnat prin procura speciala.
Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP, casele de pensii sectoriale si banci.

2.Prevederile alin.(1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine , potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor sectoriale

3.Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale transmit lunar , la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la alin (1) si (2), indiferent de modalitatea de plata pentru care au optat beneficiarii acestora