Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Suspendarea platii indemnizatiei de insotitor

Pensionarii de invaliditate icadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.

Plata indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art.77 alin(1) se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente, cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.

Suspendarea platii indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.

In cazul in care se constata ca o persoana beneficiaza, prin cumul, atat de indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cat si de asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006 se suspenda pana la data la care beneficiarul isi va exprima optiunea in conditiile prevazute la art. 2-4 din ORDINUL nr. 2.272 din 30 octombrie 2013