Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

AMBP

Precizari referitoare la recuperarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca (cod 02, 03, 04)

Descarcă fișierul : ANEXA 1
Fisier de tip PDF ( 0.1679 Mb)
Descarcă fișierul : ANEXA 2
Fisier de tip PDF ( 0.1303 Mb)
Descarcă fișierul : ANEXA 3
Fisier de tip PDF ( 0.1469 Mb)

LEGISLATIE AMBP

Descarcă fișierul : 346-2002
Fisier de tip PDF ( 0.1588 Mb)
Descarcă fișierul : NM-450-2006
Fisier de tip PDF ( 0.341 Mb)

PRESTATII SI SERVICII AMBP 

Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

 

 

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul Legii nr. 346/2002:

a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, contract de mandat si contract de management;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);

c) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale;

e) pensionarii sistemului public de pensii aflați in invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, pana la data indeplinirii condițiilor de pensie limita de varsta.

 

 

Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) reabilitare si reconversie profesionala;

c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

e) compensatii pentru atingerea integritatii;

f) despagubiri in caz de deces;

g) rambursari de cheltuieli;

h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;

i) pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.

 

 

Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:

a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti, precum si transportul aferent;

b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;

c) servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;

d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;

e) servicii de chirurgie reparatorie;

f) cure balneoclimaterice;

g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

 

In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca prin personal propriu sau terti.

 

In vederea obtinerii dreptului, asiguratul, victima a unui accident de munca sau diagnosticat cu boala profesionala, inainteaza la Casa de Pensii de pe raza judetului de domiciliu sau a sediului social al firmei in care lucreaza, dupa caz, o cerere, in functie de dreptul solicitat:

 

- cerere de solicitare a dreptului:

·                     pentru indemnizatii, compensatie atingerea integritatii, despagubire in caz de deces – ANEXA NR. 13

·                     pentru rambursare de cheltuieli – ANEXA NR. 15

·                     pentru dispozitive medicale – ANEXA NR. 8

 

- pentru rambursare de cheltuieli: CI, copii dupa acte ce dovedesc cheltuielile facute;

- pentru dispozitive medicale: CI asigurat, recomandarea medicului specialist.

 

Descarcă fișierul : ANEXA 8
Fisier de tip PDF ( 0.2408 Mb)
Descarcă fișierul : ANEXA 13
Fisier de tip PDF ( 0.3926 Mb)
Descarcă fișierul : ANEXA 15
Fisier de tip PDF ( 0.2459 Mb)

LUCRATORI MIGRANTI

Descarcă fișierul : LUCRATORI MIGRANTI
Fisier de tip PDF ( 0.8383 Mb)
Descarcă fișierul : REG.883/2004
Fisier de tip PDF ( 0.6814 Mb)
Descarcă fișierul : REG. 987/2009
Fisier de tip PDF ( 1.4512 Mb)