Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Sume platite necuvenit

Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.

Sumele platite necuvenit prun intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor sectoriale se recupereaza de la benficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar , se recupereaza de la acesta , de la data primei plati a sumelor necuvenite , plus dobanzile aferente , pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
Termene de comunicare a modificarilor privind conditiile de acordare si plata drepturilor
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale , in evidentele careia se afla, orice schimbare in situatia proprie , de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia , in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.