Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Informatii utile

Schimbare adresa pensionar

      Schimbarea adresei pensionarului in aceeasi localitate, in alta localitate in acelasi judet sau in cazul transferarii dosarului de pensie la alt judet.

      Acte necesare:

 • cerere
 • cupon de pensie
 • copie act identitate cu noul domiciliu

      Cererea se depune la Casa Judeteana de Pensii Constanta
      Serviciul Plati Beneficii, ghiseu Plati beneficii, parter   
     

Pensia pe luna decesului

      Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat se acorda:

 1. sotului supravietuitor;
 2. copiilor;
 3. parintilor sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali si/sau, dupa caz, celorlalti mostenitori testamentari, in conditiile dreptului comun.

      Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt:

 • cerere-tip;
 • certificatul de deces (original si copie);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor;
 • talonul de pensie al persoanei decedate.

      Cererea se depune la Casa Judeteana de Pensii Constanta
      Serviciul Plati Beneficii, ghiseu Plati beneficii, parter   
 

Modalitati de plata a pensiilor

      Plata pensiilor se efectueza prin urmatoarele modalitati :

 • plata la domiciliu – prin reteaua postala, in cadrul sau in afara judetului, in perioada stabilita pentru plati curente, a pensiilor restante, a pensiilor reordonantate, a diferentelor de pensii, a unor obligatii ale pensionarilor catre terte persoane
 • plata prin cont curent personal, deschis la institutiile financiar-bancare care au incheiat cu CNPAS conventii in acest scop, respectiv:
 •  Bancpost
 • Alpha Bank;
 • CEC;
 • Banca Comerciala Romana;
 • BRD-Groupe Societe Generale;
 • Banca Comerciala Carpatica;
 • Banca Transilvania;
 • Banca Romaneasca
 • Procredit Bank;
 • Libra Bank;
 • City Bank;
 • Credit Europe Bank
 • Raiffeisen;
 • OTP Bank;
 • ATE Bank Romania;
 • Piraeus Bank;
 • Romanian International Bank;
 • Intesa Sanpaolo Bank;
 • Garanti Bank
 • Ing Bank
 • Marfin Bank
 • UniCredit Tiriac Bank.

      In vederea incasarii pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adreseaza direct institutiilor financiar-bancare, solicitand deschiderea contului.
      Plata pensiei prin cont curent personal se va face incepand cu luna urmatoare celei in care   s-a inregistrat cererea la casa teritoriala de pensii.

      Acte necesare:

 • Cererea tip eliberata de institutia financiar-bancara;
 • Talonul de pensie.

      Cererea se depune la Casa Judeteana de Pensii Constanta
      Serviciul Plati Beneficii, ghiseu Plati beneficii, parter   
 

      Procura

      Procura speciala la care se face referire la art. 82 alin. (1) din legea nr.263/2010 va fi emisa in urmatoarele conditii:

 1. Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:
  • in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;
  • in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventii de asistenta juridica bilaterala in acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta formalitate.
 2. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, in conditiile prevazute mai sus, precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.
 3. Atat pentru cetatenii straini, cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.
 4. Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:
  • numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberarii procurii);
  • numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
  • obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);
  • precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

      Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila (cand este cazul) vor fi traduse si legalizate.
      Procura speciala este valabila 18 luni.

Recalcularea pensiilor anticipate, stabilite conform Legii. nr. 2 / 1995

      Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/ 1995 privind pensionarea anticipata devin pensii pentru limita de varsta la implinirea varstelor de 62 de ani barbatii si 57 de ani femeile si se recalculeaza pe baza metodologiei prevazute la art. 180 din Legea nr.263/2010 , prin eliminarea diminuarii aplicate cuantumului la data stabilirii initiale si prin adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

Recunoasterea reciproca a stagiilor de cotizare intre sistemele de asigurari sociale

      Intre sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de lege
      In aceste situatii, prestatiile de asigurari sociale in sistemul public se stabileste numai pentru stagiul de cotizare realizat in acest sistem
      Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 263/2010, care constituie si vechime in munca sau in serviciu, in sistemul pensiilor militare si in celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate, se iau in calcul, optional, in unul dintre sistemeRecalcularea pensiilor prin adaugarea sporului de vechime

      Persoanele ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in perioada 01.04.2001 – 31.05.2002 pot solicita recalcularea pensiilor prin adaugarea sporului de vechime pe intervalul 01.03.1970-01.04.1992.

Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de pensie

      Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.
      Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii, se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati, nu se mai urmaresc.
      In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor incasate necuvenit se efectueaza de catre angajatori sau institutia care a efectuat plata drepturilor de asigurari sociale.
      Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului. In cazul decesului asiguratului care a savarsit infractiunea, sumele respective se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.Obligativitatea pensionarilor de a comunica modificarile privind conditiile de acordare a pensiei

      Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

In atentia pensionarilor de urmas care isi continua studiile 

      Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.

      Adeverinta de elev
      Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
      Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.

      Fiecare inceput de an scolar
      Copiii urmasi in varsta de peste 16 ani, au obligatia sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca in anul scolar in curs urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii. Data scadenta de depunere a adeverintei este 30 septembrie a fiecarui an, iar adeverinta va fi eliberata dupa deschiderea anului scolar.

      Studentii
      Studentii urmasi, in varsta de pana la 26 ani, au obligatia sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca in anul universitar in curs urmeaza o forma de invatamant superior, organizata potrivit legii. Data scadenta de depunere a adeverintei este 5 octombrie a fiecarui an, iar adeverinta va fi eliberata dupa deschiderea anului universitar.

      Structurile si specializarile universitare organizate potrivit legii
      Referitor la structurile si specializarile universitare organizate potrivit legii, mentionam ca acestea sunt prevazute in HG nr. 410/25.04.2002 publicata in M.O. nr. 313/13.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

      Alte precizari
      Adeverintele vor fi depuse in original, insotite de talonul de pensie sau instiintarea trimisa de institutia noastra la inceputul fiecarui an scolar/universitar.
      Pentru reluarea platii pensiei suspendate, adeverinta va fi insotita de :

 • cererea titularului
 • copie act identitate
 • talon de pensie (urmas)
 • dovada incetarii activitatii sau a indemnizatiei de somaj pentru perioada in care pensia a fost suspendata (unde este cazul)

      In cazul in care urmasul a intrerupt cursurile scolare/universitare sau se incadreaza in munca, acesta are obligatia sa prezinte:

·  declaratie pe propria raspundere ca pe perioada vacantei nu a fost incadrat in munca sau,

·  dovada incadrarii in munca, dupa caz.

 

      Documentele se depun la Casa Judeteana de Pensii Constanta

      Ghiseele de Stabiliri Pensii : 4,5, Parter