Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Incetarea platii pensiilor

Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele
cauze:
-pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
-pensionarul de invaliditate , pensionarul urmas si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas prevazut nu s-a
prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie.
-au expirat 12 luni de la care pensionarul de invaliditate nu a mai urmat programele recuperatorii ;
-copilul , beneficiar al unei pensii de urmas , a implinit varsta de 26 de ani ;
-pensionarul urmas a fost condamnat , printr-o hotarire judecatoreasca ramasa definitiva , pentru infractiunea de
omor sau tentativa de omor , comisa asupra sustinatorului.