Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Suspendarea platii pensiilor

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze :
-pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat , cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate
in domeniul asigurarilor sociale , daca , potrivit prevederilor acesteia , pensia se plateste de catre celalat stat ;
pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale , se regaseste in una dintre
situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct I, II si IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni.
-pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art.84 lit c) ori cel prevazut la art. 86 alin(1) nu se
prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si
Recuperare a Capacitatii de Munca , a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau a
comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale , Ministerului
Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii.
-pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii , intocmite de medicul expert al
asigurarilor sociale , prevazute la art.81 alin (1).
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul I sau II , se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art 6
alin(1) pct I, II sau IV , cu exceptia consilierilor locali sau judeteni ;
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin(1)
pct I, sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.
-Pensionarul urmas a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor.
-Sotul supravetuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit
legii, asigurarea este obligatorie , daca acestea sunt mai mari de 35% din castigului salarial mediu brut.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , s-a recasatorit.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii din sistemul public de oensii, opteaza pentru o alta pensie ,
potrivit legii, din acelasi sistem de asigurari sociale , sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale , neintegrat
sistemului public de pensii.
-Pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege , referitoare la cumulul pensiei cu salariul.