Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Ajutorul de deces

 A. Conditii de acordare

Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz : sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

B. Mod de calcul si plata.


      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP, valabil la data decesului. 
     

  Pentru anul 2023 cuantumul ajutorului de deces este de 6.789 lei.

 In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar (3.395 lei).


      Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

PENTRU CA PLATA AJUTORULUI DE DECES SA SE POATA FACE MAI RAPID VA RECOMANDAM CA LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR SA PREZENTATI UN EXTRAS DE CONT.

Descarcă fișierul : PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE DECES
Fisier de tip PDF ( 0.2451 Mb)

 

 

Descarcă fișierul : ANEXA-11
Fisier de tip PDF ( 0.3072 Mb)
Descarcă fișierul : ADEVERINTA AJUTOR de DECES ASIGURAT
Fisier de tip PDF ( 0.0644 Mb)
Descarcă fișierul : ADEVERINTA AUTOR DECES MEMBRU ASIGURAT
Fisier de tip PDF ( 0.0644 Mb)
Descarcă fișierul : DECLARATIE AJUTOR de DECES MEMBRU de FAMILIE ASIGURAT
Fisier de tip PDF ( 0.2646 Mb)
Descarcă fișierul : DECLARATIE PROTECTIA DATELOR
Fisier de tip PDF ( 0.2496 Mb)

 

Actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii  Ghiseul nr 6 Plati Beneficii, parter.

Din motive de Siguranta Medicala , legate de prevenirea raspindirii si infectarii cu coronavirus si ca urmare a instituirii Starii de Urgenta, pina la aparitia unor noi reglementari,depunerea documentelor pentru solicitarea ajutoarelor de deces se va face prin POSTA sau la adresa de e-mail pensii.constanta@cnpp.ro