Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Expertiza Medicala

Descarcă fișierul : Anunt INEMRCM - luna AUGUST
Fisier de tip PDF ( 0.2378 Mb)

SERVICIILE OFERITE

(1)   Prelungeste concediul medical peste 90 de zile si propune serviciului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prelungirea concediului peste 183 de zile;

(2)   Emite avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de actiunile de recuperare, in limitele concediului medical, prevazute de reglementarile in vigoare;

(3)   Examineaza bolnavii propusi pentru pensionare de invaliditate, confrunta starea clinica cu diagnosticul, propune si emite decizii de incadrare sau de neincadrare in grade de invaliditate;

(4)   Efectueaza revizuirea medicala a bolnavilor, conform legii;

(5)   Participa la intocmirea programului de recuperare si urmareste aplicarea acestuia pentru recuperarea capacitatii de munca si socio-profesionala a pensionarilor de invaliditate din evidenta;

(6)   Urmareste si verifica modul in care asiguratii respecta programele de recuperare a capacitatii de munca;

(7)   Propune suspendarea dreptului la prestatii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul in care asiguratii nu respecta sau nu urmeaza programul individual de recuperare;

(8) Elaboreaza studii si efectueaza cercetari privind fenomenul de invaliditate si cauzele acestuia, in vederea adoptarii masurilor de prevenire si recuperare a capacitatii de munca.

 Ca urmare a intrarii in vigoare la data de 12 noiembrie 2009 a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, va comunicam urmatoarele:

Potrivit art. 10 alin.(l) - (6) din Legea nr. 329/2009, in vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie - decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:

a)        sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;

b)  sa reduca programul de lucru;

c)       sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);

d)      alta masura cu efect echivalent.

Cu respectarea prevederilor alin.(l), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public. 

Modalitatea de aplicare a masurilor prevazute la alin.(l) se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

In lipsa acordului sau in cazul in care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin.(l).

Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevazute la alin.(l) in zilele de sarbatoare legala.

Zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de Iucru prevazute la alin.(1) si la alin.(3)-(5) nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.

Avand in vedere prevederile mai sus enuntate, consideram ca perioada in care salariatii vor beneficia de zile libere fara plata sau de reducerea programului de lucru, in conformitate cu Legea nr. 329/2009, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.

Astfel, atat in cazul alegerii masurii zilelor libere fara plata, cat si in cazul alegerii celei referitoare la reducerea programului de lucru, salariatilor nu li se va diminua stagiul de cotizare aferent lunilor in care vor beneficia de aceste masuri.

In declaratiile nominale aferente acelor luni, zilele respective vor fi considerate lucrate, nedepasindu-se numarul de zile lucratoare din luna, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, in rubrica „Venit brut realizat de asigurat in conditii..." din Anexa 1.1 a declaratiei nominale se va inregistra venitul brut realizat de asigurat, aferent zilelor efectiv lucrate in lunile respective.

DOCUMENTE NECESARE

1. Adresa de trimitere de la medical specialist si documentele medicale in original, datate, semnate si parafate de medic;
2. Stagiul de cotizare minim necesar raportat la varsta.

CABINETUL   1

SPITALUL CLINIC DE URGENTA –AMBULATORIUL DE SPECIALITATE  Nr. 2, Stefan cel Mare  Nr.133     etaj 2  CAMERA 10

   MEDIC PRIMAR

   

     
CABINETUL   3

SPITALUL CLINIC DE URGENTA –AMBULATORIUL DE SPECIALITATE  Nr. 2,  Stefan cel Mare  Nr.133    etaj 2  CAMERA 20 A

   MEDIC PRIMAR

   

     
CABINETUL   5

SPITALUL CLINIC DE URGENTA –AMBULATORIUL DE SPECIALITATE  Nr. 2,  Stefan cel Mare  Nr.133    etaj 2  CAMERA 18

   MEDIC PRIMAR

   

LOCALITATILE ARONDATE

 

CABINETUL MEDICAL Nr. 1

   MUNICIPIUL CONSTANTA

   LOCALITATILE DIN JUDET

ZONELE: CENTRUL VECHI, CENTRU, ICIL, COICIU, INEL I,

ANADALCHIOI, TOMIS I, TOMIS II, TOMIS III, STADION,

UNIVERSITATE, FALEZA NORD,DELFINARIU, TOMIS NORD, 

BADEA CARTAN, CAMPUS, PALAZU MARE, TOMIS PLUS, 

BOREAL, MAMAIA 

   OVIDIU, LUMINA, NAVODARI

 

CABINETUL MEDICAL Nr. 3

MUNICIPIUL CONSTANTA

LOCALITATILE DIN JUDET

ZONELE: FAR, KM.4, KM.5, KM.4.5, VETERANI, 

FALEZA SUD, CONSTANTA SUD

AGIGEA, ALBESTI, AMZACEA, 23 AUGUST, BARAGANU, 

BASARABI,  CERCHEZU, CIOBANU, CHIRNOGENI, CORBU,

COGEALAC, COSTINESTI, CRUCEA, COMANA, CUMPANA, 

DUMBRAVENI, EFORIE, FANTANELE, GARLICIU, GHINDARESTI,

GRADINA, INDEPENDENTA, ISTRIA, HARSOVA, HORIA, LIMANU, 

MANGALIA, MERENI, MIHAIL KOGALNICEANU, MIHAI VITEAZU,  

NICOLAE BALCESCU, NEGRU VODA, PANTELIMON, PECINEAGA,

SACELE, SARAIU, TARGUSOR, TECHIRGHIOL, TOPALU,

TOPRAISAR, TUZLA, VALU LUI TRAIAN, VULTURU

  CABINETUL MEDICAL Nr. 5

MUNICIPIUL CONSTANTA

 LOCALITATILE DIN JUDET

ZONELE: INEL II, COMPOZITORI, BRATIANU, PALAS,

MEDEEA, CET, VIILE NOI, SERE                                             

ADAMCLISI, ALIMAN, BANEASA, CASTELU, CERNAVODA,

CIOCARLIA, COBADIN, COCHIRLENI, CUZA VODA, DELENI,

DOBROMIR, DUNARENI, ION CORVIN, LIPNITA, MEDGIDIA,

MIRCEA VODA, OLTINA, OSTROV, PESTERA, POARTA ALBA, 

RASOVA,  SALIGNY, SEIMENI, SILISTEA, TORTOMANU, TEPES VODA