Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Pensii

      Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public. Orice tip de pensie se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, se depun la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului.

In conformitate cu art. 139 alin.(1) din Legea nr. 127/2019, “Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.”

Conform art. 139 alin.(3) din Legea nr. 127/2019,  “Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.”

Legea nr. 263/2010

HG 257/2011

OUG 1/2013 

Descarcă fișierul : LEGEA 127 / 2019
Fisier de tip PDF ( 0.5544 Mb)

 

 

Descarcă fișierul : Ordin MMPS nr. 857_28_04_2020
Fisier de tip PDF ( 0.5058 Mb)