Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

INDEMNIZATII LEGI SPECIALE

Casa judeteana de Pensii Constanta acorda indemnizatii in baza urmatoarelor legi speciale:

  • Legea nr. 189 / 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare (actualizata pana la data de 5 octombrie 2009)
  • Legea nr. 309 / 2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006)
  • Legea nr. 341 / 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
  • Legea nr. 578 / 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

  • Legea nr. 8 / 2006 (membri ai uniunilor de creatori)

  • Legea nr. 109 / 2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

  • Legea nr. 49 / 1991 privind acordarea de inedmizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi , precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata