Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

PENSII INTERNATINALE

FORMULARE UE 

Descarcă fișierul : DECLARATIE CNP
Fisier de tip PDF ( 0.0341 Mb)
Descarcă fișierul : E 202
Fisier de tip PDF ( 0.102 Mb)
Descarcă fișierul : E 203
Fisier de tip PDF ( 0.131 Mb)
Descarcă fișierul : E 204
Fisier de tip PDF ( 0.2028 Mb)
Descarcă fișierul : E 207
Fisier de tip PDF ( 0.0744 Mb)
Descarcă fișierul : DECLARATII NUMAI PENTRU ITALIA
Fisier de tip PDF ( 0.1224 Mb)

FORMULARE TURCIA

Descarcă fișierul : DECLARATIE CNP
Fisier de tip PDF ( 0.0341 Mb)
Descarcă fișierul : R-TR 12
Fisier de tip PDF ( 0.0746 Mb)

FORMULARE MOLDOVA

Descarcă fișierul : DECLARATIE CNP
Fisier de tip PDF ( 0.0341 Mb)
Descarcă fișierul : MD RO 202
Fisier de tip PDF ( 0.0637 Mb)
Descarcă fișierul : MD RO 207
Fisier de tip PDF ( 0.0468 Mb)

FORMULARE ISRAEL

Descarcă fișierul : DECLARATIE CNP
Fisier de tip PDF ( 0.0341 Mb)
Descarcă fișierul : IL RO 202
Fisier de tip PDF ( 0.0775 Mb)
Descarcă fișierul : IL RO 207
Fisier de tip PDF ( 0.0546 Mb)

FORMULARE CANADA

Descarcă fișierul : CAN 207
Fisier de tip PDF ( 0.0554 Mb)
Descarcă fișierul : CAN - ROM 2
Fisier de tip PDF ( 1.8599 Mb)
Descarcă fișierul : DECLARATIE CNP
Fisier de tip PDF ( 0.0341 Mb)

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 1 august 2007, 1 iunie 2009, România a aplicat prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), respectiv Elveţia.   

Începând cu data de 1 mai 2010, în relaţiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securităţii sociale,Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În relaţia cu statele Spaţiului Economic European şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 1 aprilie 2012, respectiv 1 iunie 2012.

Casa Naţională de Pensii Publice îndeplineşte rolul de:

  • Instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor privind determinarea legislaţiei aplicabile;

  • Organism de legătură pentru:

    • stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate, pensiilor anticipate parţiale, pensiilor de invaliditate şi a pensiilor de urmaş;

    • acordarea ajutoarelor de deces;

    • acordarea prestaţiilor în bani şi în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă.