Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Stabiliri Pensii

Potrivit art. 51 din Legea nr.263/2010, in sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:                     

  • a) pensia pentru limita de varsta;   
  • b) pensia anticipata;                                    
  • c) pensia anticipata partial;                  
  • d) pensia de invaliditate;                                                                   
  • e) pensia de urmas.                          

In conformitate cu art. 139 alin.(1) din Legea nr. 127/2019, “Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.”

Conform art. 139 alin.(3) din Legea nr. 127/2019,  “Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.”