Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Veterani de razboi

Documente necesare 

Legea nr. 49 / 1991 privind acordarea de inedmizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi , precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata

Beneficiari:
1. invalizii de razboi

2. veteranii de razboi

3. femeile ramase vaduve in urma razboiului si vaduvele veteranilor de razboi

Definitii:
Au calitatea de veteran de razboi persoanele care au partcipat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-au aflat intr-una din urmatoarele situatii:
b) au luptat in unitati militare subunitati, mari unitati sa comandamente - la diferite esaloane ori au facut parte din formatiunile logistice, astfel cum sunt prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major

b) au actionat in unitatile speciale din zona interioara la dezamorsarea proiectilelor, precum si la curatarea teritorului de mine pana la 31 decembrie 1946;

c) au fost comandati militari sau comandanti ai garzilor militare sau comandanti ori menmbrii in comisiile militare de contro; si receptie in intrepinderi furnozoare de material de razboi,prevazute in Nomenclatorul Marelui Stat Major;

d) au luptat pe teritoriul national vremelnic ocupat de inamic, impotriva acestuia, in unitati ori formatiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;

e) au facut parte din justitia militara, politia militara , jandarmerie, din unitati de pompieri militari si companii de politie din cadrul Ministerului de Interne, care au actionat in timpul razboiului, in perioadele aratate in Nomenclatorul Marelui Stat Major;

f) au devenit invalizi de razboi;

g) au fost prizonieri de razboi;

Sunt considerate , de asemenea , veterani de razboi , persoanele care au participat la primul sau la doilea razboi mondial, dupa cum urmeaza :

a) cetatenii romani din orice teritoriu care s-au inrolat voluntary si au luptat in randurile armatelor Natiunilor Unite;

b) locuitorii din provinciile romanesti , vremelnic ocupate in perioada 1940 1945, care au fost incorporate sau mobilizati in mod obligatoriu si au luptat in armatele altor state, in cazul in si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciulul in Romania;

c) persoanele de nationalitate germana care au fost incadrate obligatoriu in unitati ale armatei germane, in cazul in care si-au pastrat sau redobandit cetatenia romana si domiciliul in Romania.

Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cazuza raboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal.
Vaduva de razboi este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe front sau in prizonierat.

Prizonier se razboi este:

a) persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si amilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte;

b) persoana care, dupa incetarea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane , au , chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri;
c) elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si amistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considertai prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944.

Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministreul Apararii, pe baza actelor oficiale solicitate de acest minister , eliberate de catre organele in drept, prin care se confirma situatiile prevazute mai sus.

-Invalizii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, isi dovedesc calitatea prin procesul - verbal de clasare si decizia de pensie respective.

-Calitatea de vaduva de razboi se stabileste pe baza de documente, in conditiile prevazute in reglementarile elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
-Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale eliberate de arhivele militare, precum si prin orice alt document emis de Ministerul Apararii ori de organul la acre au fost retinuti.

In cazurile in care , din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda actele oficiale solitate ori nu li se poate elibera dovada necesara ca urmare a inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita in acest scop de Ministerul Apararii.

Legitimatia de veteran de razboi se elibereaza de catre Ministerul Apararii Nationale. Legitimatia de veteran de razboi se poate elibera celor indreptatiti si de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi sau de catre alte asociatii ale veteranillor de razboi constituite legal, fiecare pentru membrii sai ; aceasta va fi contrasemnata de imputernicitii Ministerului Apararii Nationale.

Calitatea de veteran de razboi nu poate fi dobandita de persoana care:

a) a comis acte de tradare de patrie ori acceptat sa fie folosita de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul tarii, fapte constatate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
b) a luptat ca voluntar in armate straine impotriva tarii sau a Natiunilor Unite ori a savarsit acte de teroare si crime impotriva populatiei autohtone din teritoriile vremelnic ocupate de inamic;
c) a dezertat din armata romana in timpul razboiului;

d) a obtinut actul doveditor prin declaratii false ori prin manopere dolosive constatate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive sau cand hotararea comisiei de reconstituire a fost anulata.

 

Drepturi *:

Invalizilor de razboi, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi li se acorda o indemizatie dupa cum urmeaza:

1.invalizilor de razboi:

       - 148 lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;

       - 132 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;

       - 112 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate;

2.veteranilor de razboi: 92 lei lunar;

3.vaduvelor de razboi, daca nu s-au recasatorit: 92 lei lunar;

4.vaduve de veterani de razboi :  46 lei lunar.


Veteranii de razboi si vaduvele de razboi beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
a)cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 de calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru invaliziii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorate cu ordine si medalii de raboi;
b)gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban (metrou, tramvai , troleibuz, autobus);
c)prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locative de stat;
d)prioritate in acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte in conditii avantajoase;
e) scutirea de plat impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafat de pana la 5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

f) scutirea de plata abonamentului unui post telephonic,precum si a abonamentelor de radio si televiziune. Aceste scutiri se aplica in proportie de 50% si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de razboi, care nu s-au recasatorit;

g) acordarea unui ajutor annual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice - aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, dupa caz - pentru nevoi casnice, al carui cuantum se va stabili, in functie de evoltutia preturilor, prin hotarare de Guvern,pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de razboi. Ajutorul anul se va asigura prin organele care efectueaza plata indemizatiilor de veteran de razboi, din fondurile puse la dispozitie in acest scop de la bugetul de stat;

h) asigurarea gratuity a 4mc lemne de foc sau echivalent carbuni pentru marii mutilati de razboi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil;

i) asigurarea de facilitate la obtinerea buteliilor de aragaz;

j) asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tretamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii;
k) bilete de tratament gratuite, in statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Sanatatii, in limita a 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor acestora si a vaduvelor de de razboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale, in limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si se distribuie prin casele de teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatati, in limita a minimum 1% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se distribuie prin casele de asigurari de sanatate judetene;
l) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor care se acorda conform contractului cadru adoptat in baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 95/2006;

m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbarile nationale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;

n) acces gratuit la manisfesrarile cultural - sportive organizate de unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;

o) accesul la Cercul Militar National , la cercurile militare de garnizoana, la casle de cultura,la caminele de garnizoana, la restaurantele si popotele apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne,precum si la locurile de agreement ale acestora in aceleasi conditii ca si cadrele active.

Alte drepturi:

-timpul participarii in razbooi, precum si perioadele de prizonierat, de spitalizare si de concedii medicale, ca urmare a ranilor suferite in razboi sau in prizonierat, se considera vechime in munca sau in serviciu, la calcularea pensiei, indifferent de teatrul de operatiuni pe care au luptat;

-vaduva de razboi care are dreptul la pensia IOVR in conditiile legii primeste, pe langa aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale;

-sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara, precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat;
-vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit vor beneficia de 100% din inemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945 ;
-veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatiile si de sporul lunar, proportional cu timpul cat au luptat in razboi, potrivit legii;

De aceleasi drepturi beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar mentionat la alineatul precedent.

Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru fapetele de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit alte legi de improprietarire de la data decorarii pana in present si dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
A. cei decorai cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler:
-improprietarirea cu un lot de 5ha teren agricol, din rezerva create conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de 500 mp in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza decoratul;

-cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad si solda de functie la minim;

-cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade , clasa Cavaler, de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent;

B. cei decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virture Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Roamaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie cu spade, crucea Serviciului Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum si Medalia Virtutea Ostaseasca, numai daca aceasta a fost conferita pentru fapte de arme savarsite pe campurile de luta ale primului sau celui de-al doilea razboi mondial ori pentru servicii deosebite aduse aramatei in timp de razboi:
-improprietarirea cu 500 mp pentru loc de casa in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau, daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil in extravilan;
-o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.
Veteranii de razboi care, din cauza deficitului de teren in localitatile unde dociliaza sau in alte localitati, nu au putut fi improprietariti conform legii vor fi despagubiti cu o suma ce reprezinta contravaloarea terenului la care erau indreptatiti conform legii.
Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi prevazute la lit a) si b), dar carora le-a fost conferita Medalia Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial , 1941-1945 beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 50% din solda de grad a unui sublocotenent.

Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura in mod gratuit , dupa caz, incinerare, locuri de veci in cimitirele civile ori locuri de inhumare in cimitirele militare sau civile. Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit graduluui avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare in activitate. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare.