Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

PENSIA DE INVALIDITATE

Au dreptul  la pensie de invaliditate persoanele care si-au pierdut total sau cel putin  jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

1.     Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;

2.     Neoplaziilor; schizofreniei si SIDA

3.     Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Beneficiaza  de pensie de invaliditate si urmatoarele persoane care si-au pierdut total sau  cel putin jumatate din capacitatea de munca cand se aflau in urmatoarele  situatii :

1.     Satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus

2.     Sunt elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar

3.     Ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale pe perioada practicii profesionale ca elev, ucenic sau student.

4.     Ca umare a participarii la revolutia din decembrie 1989ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989. In acest caz beneficiaza de acelasi drepturi cu cei care au suferit accidente de munca

In raport cu  cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca,  invaliditatea este:

1.     de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, si a capacitatii de autoingrijire

2.     de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de ingrijire

3.     de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal demunca

Incadrarea  in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale  efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca  ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant .   Cererea  pentru expertiza medicala si actele doveditoare se depun de solicitant la  Cabinetul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca din cadrul Casei  Judetene de Pensii Constanta.   Persoanele  nominalizate beneficiaza de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de  cotizare realizat.   

   Pensionarii  de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara  pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80%  din valoarea unui punct de pensie.   Pensionarii  de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1 –  3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele  stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre  comisia centrala de expertiza medico militara.   Nu sunt  supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

1.     prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,

2.     au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei  pentru limita de varsta,

3.     au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare  si au realizat stagiile complete de cotizare.

Pensionarii  de invaliditate cu gr I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de  invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.   Pensionarii  de invaliditate cu gr III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din  activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce  depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv.   Cuantumul  pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin  decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie.  Punctajul mediu al pensiei de invaliditate se calculeaza asemanator cu cel al  pensiei la limita de varsta (se imparte suma punctajelor anuale la stagiul  complet de cotizare) cu deosebire ca dupa data iesirii la pensie de  invaliditate se acorda pe perioada stagiului potentiale urmatoarele puncte  anuale:

1.     0,7       puncte pentru gradul I de invaliditate

2.     0,55       puncte pentru gradul II de invaliditate

3.     0,35       puncte pentru gradul III de invaliditate

In cazul  modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei  medicale, pensia este recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, sau de  punctaj pentru stagiu potential, pensia de invaliditate primita modificandu-se  si punctajul acordat pentru stagiul potential ramas. In acest caz daca pensia  de invaliditate primita a fost mica pensia recalculata poate sa fie micsorata.   La data  indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta  aceasta se acorda din oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in  calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate cuantumul  acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a  beneficiat de dreptul de a cumula pensia cu venituri din activitate  profesionala.   In cazul in  care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia  de invaliditate este acordata cea mai avantajoasa   Indemnizatia  pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.

Acte Necesare pentru PENSIA DE INVALIDITATE :

- cerere tip de pensie de invaliditate

- declaratie tip privind protectia datelor conf. Reg. U,E. 679/2016

- DECIZIE MEDICALA DE INCADRARE IN GRAD DE INVALIDITARE  EMISA DE MEDICUL EXPERT AL ASIGURARILOR  SOCIALE  (original)

- act de identitate (original)

- certificat nastere (original)

- certificat casatorie (original) si acte privind evolutia numelui (certificate casatorie, certificate deces ale sotilor anteriori, hotariri de divort - daca este cazul)

- livret militar la barbati (original)

- diploma facultate si foaie matricola curs de zi (original) sau diploma facultate (original) si adeverinta (original) facultate curs de zi

- adeverinte sporuri , grupe daca este cazul (original)

– acte  pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii  nr. 42/1990 (original)

– pentru  persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in  strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman (original);

- adeverinta din care sa rezulte Ultima si Lucrata ( pentru cei care sunt angajati la momentul emiterii deciziei medicale) (ogiginal)

-carnet de munca  (original)