Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

LISTA DOCUMENTE INTERES PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se stabileşte lista cuprinzând documentele de interes public la nivelul Casei Judeţene de Pensii Constanta:

Ø      Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei

Ø      Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

Ø      Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;

Ø      Datele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

Ø      Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice

Ø      Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;

Ø      Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;

Ø      Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;

Ø      Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;

Ø      Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

Ø      Declaraţii de avere;

Ø      Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

Ø      Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;

Ø      Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Ø      Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear.