Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

Cuantumul contributiei

E. Modul de stabilire a contribuţiei individuale pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează:

            E.1. în cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, (pct. D.2.1.- sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)

            E.1.1 în cazul pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi conform art. 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, (pct. D.2.1- sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’.)

            E.2. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al căror câştig brut de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al căror cuantum al ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

            E.3. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al căror câştig brut de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, şi/sau, după caz, cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear.

Câştigul brut de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este cel din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor -Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a fost i înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartiţiei, (pct.D.2.2.)

            E.4. în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, si/sau din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cuvenită pentru luna respectivă, stabilită conform prevederilor legale, (pct.D.2.2. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’).

            E.41 . în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj, care realizează, potrivit legii şi alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, (pct.D.2.2. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’).

            E.5. în cazul persoanelor asigurate pe bază de declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii în condiţiile art. 296A 21 alin.(1) din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, şi al persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială conform art. 6, alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asiguraţii care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia, venitul lunar asigurat mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului de tratament balnear.

Pentru asiguraţii care au venitul lunar asigurat mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)

            E.6. în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50% din pensia brută a urmaşului în cauză şi după caz din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct.D.2.3. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)

 

            E.7. în cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele (D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.pct.D.2.4. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)

            E.8. în cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele (D.2.1., D.2.1, D.2.2.pct.D.2.5. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)

            E.9. în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai sistemului public de pensii, al căror câştig brut este realizat exclusiv din aceste calităţi, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear conform art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (pct.D.2.6. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’).

            E.9. în cazul persoanelor care, pe lângă veniturile realizate în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, realizează şi venituri de natură salarială în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament balnear, sau, după caz, preţul integral al biletului de tratament în funcţie de nivelul total al câştigului brut de natură salarială realizat.(pct.D.2.6. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’).

            E.92. în cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizează şi venituri în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.(pct.D.2.6. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’).

            E.10. în cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia .

            E.11. în cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii, sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cuantumul contribuţiei individuale este de 50% din câştigul brut aferent lunii anterioare celei în care care se efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7. - sectiunea ‘Acte necesare si Categorii de Personal’)