Ministerul Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta - slider

AMBP

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (AMBP)  (descarca)

Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Conform Legii 346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Angajatorii au obligatia sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii declaratia pe propria raspundere, atat pe suport electronic, cat si pe suport de hartie, semnata si stampilata, conform prevederilor legii sus mentionate, precum si ale Ordinului nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 In vederea facilitarii accesului  angajatorilor la „Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale”, punem la dispozitie, atat pe site-ul CNPAS, cat si  la sediul caselor teritoriale de pensii,  urmatoarele documente:

Anexa nr.1 a Ordinului nr.450/825/2006 (Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale) 

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Nomenclator cu codurile CAEN si tarifele de risc aferente

  • Descarca

Anexa nr.4 - Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2008

  • Descarca

Prestatii si servicii (click aici)

Lucratori migranti (click aici)

FORMULARE :

Formularul E 001, intitulat  Formular de comunicare intre institutii

Formularul E 101, intitulat  Certificat privind legislatia aplicabila

Formularul E 102, intitulat  Prelungirea detasarii sau a activitatilor independente

Formularul E 107, intitulat  Cerere de atestat privind dreptul la prestatiile in natura

Formularul E 115, intitulat  Cerere de prestatii in bani pentru incapacitate de munca

Formularul E 116, intitulat  Raport medical privind incapacitatea de munca

Formularul E 117, intitulat  Acordarea de prestatii in bani in caz de maternitate si de incapacitate de munca

Formularul E 118, intitulat  Notificarea nerecunoasterii sau a incheierii incapacitatii de munca

Formularul E 123, intitulat  Atestat privind dreptul la prestatiile in natura pentru asigurarea impotriva accidentelor de munca si bolilor profesionale

Formularul E 124, intitulat  Cerere pentru acordarea ajutorului de deces

Formularul E 125, intitulat  Extras individual privind cheltuielile efective

Formularul E 213, intitulat  Raport medical detaliat 

INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA REGULAMENTULUI 1408/71 SI A REGULAMENTULUI 574/72 IN DOMENIUL ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROGESIONALE