Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Despre noi
Transparenta
Beneficiari
Contributii
Pensii
Prestatii
Bilete de tratament
Contact
Programe
Anunturi
  Navigare
•   inapoi la Bilete de tratament
  Meniu secundar
  Noutati
OUG 59 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c-h din legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Criterii pentru acordarea de Bilete tratament
Diminuarea cheltuielilor de personal in conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu ...
  Informatii cu caracter general

        1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

a) atunci cind titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci cind din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;

c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentind motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare sau in caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locala prin care dovedeste situatia respectiva. Aceste cazuri se raporteaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPAS.

        Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

        2. Contributia se restituie partial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul in care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si din motive obiective, atestate cu documente (contraindicatie medicala, o problema personala ivita in perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului.

        Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contributia achitata si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii sau, in cazul cand acesta refuza nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverintei eliberate de autoritatile locale (primarii, politie etc.).

        Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

        3. In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

        4. In situatia in care numarul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contributii individuale si persoanelor prevazute la punctele de la pct. 1.1*  la  1.7*, daca se incadreaza in categoria celor prevazute la punctele 2.1* sau 2.11* si numai cu acceptul scris al acestora.

        5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

        6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precadere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPAS este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPAS are incheiate contracte.

        7. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va mentiona ca inlocuieste biletul initial, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere a titularului, din care sa rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.

        Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat, sau distrus.

        Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

        8. Rubrica “avand calitatea de....” din biletul de tratament va fi completata inscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme in care se incadreaza beneficiarul (pct.1.1* - 1.7*, respectiv 2.1* - 2.11*).

        9. In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.

        10. In situatia in care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc) si careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anuntat, in prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile inainte de inceperea seriei.

        11. In cazul pensionarilor pentru limita de varsta care sunt angajati cu contract individual de munca, isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti ori beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua in considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, in vederea stabilirii contributiei. Aceleasi prevederi se aplica si pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

        12. In intelesul prezentelor criterii, in cuantumul total net al drepturilor de pensie in functie de care se stabileste contributia individuala nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul pe pensie.

        13. In cazul in care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.

        14. Biletul de tratament se elibereaza dupa cum urmeaza:

1.   personal titularului;

2.   persoanei indreptatite sa insoteasca copilul minor;

3.   insotitorului pensionarului de invaliditate gradul I;

 4.   asistentului personal al persoanei cu handicap;

5.   persoanei care insoteste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

        Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.

        Biletul de tratament se poate elibera si sotului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie.  

* - vezi setiunea: Categorii de persoane care pot beneficia de tratament balnear si acte necesare