Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Despre noi
Transparenta
Beneficiari
Contributii
Pensii
Prestatii
Bilete de tratament
Contact
Programe
Anunturi
  Navigare
•   inapoi la Bilete de tratament
  Meniu secundar
  Noutati
OUG 59 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c-h din legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Criterii pentru acordarea de Bilete tratament
Diminuarea cheltuielilor de personal in conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu ...
  Acte necesare si categorii de persoane care pot beneficia de tratament balnear

 

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare

1. Persoane care beneficiaza de tratament balnear în mod gratuit

1.1. Pensionarii de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        programul individual de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, precum si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear și de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.189/2000.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de care societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificările si completarile ulterioare.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

1.5. Asiguratii care isi desfasoara activitatea in locurile de muncă prevazute la art. 20, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiatii.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca  acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii“ si ca solicitantul biletului isi desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (in original); In adeverinta se va specifica daca salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de munca. In cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.

 ·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

1.6. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

1.7. Asiguratii care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22  din Legea nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii, in functie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);

·        dovada care sa ateste faptul ca solicitantul a fost victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementarilor legale in vigoare)

2. Persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale

2.1. Pensionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.2. Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitata.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta eliberata de angajator pentru luna in care a fost depusa in conditiile legii, ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, anterioara celei in care se efectueaza repartitia,  cu venitul brut, realizat lunar, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, si/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000; (in original);

·        cuponul-mandat postal sau talonul cont curent pentru indemnizatia de somaj, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, care beneficiaza de indemnizatia de somaj (in original);

·        adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de declaratie de asigurare, sau contract de asigurare sociala, din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia si achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din Legea nr. 19/2000 (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

        Nota: Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanta de urgenta  nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate,  cu modificarile si completarile ulterioare.

2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii.

        Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) ii însotesc pe parintii titulari de bilet de tratament;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

        Documentele se depun odata cu cele ale parintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de parinte in numele copilului);

·        actul de identitate al parintelui (copie);

·        actul de identitate al copilului în varsta de peste 14 ani (copie) sau certificatul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (în original);

·        declaratie pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.4. Copiii minori, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

        Copiii minori carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) ii insotesc pe titularii de bilet de tratament;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

        Documentele copilului minor, se depun odata cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament, in numele copilului);

·        actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie) sau certificat de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (in original);

·        actul doveditor de adoptie, incredintare sau dare in plasament a copilului minor, dupa caz (copie);

·        declaratia pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmas.

        Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:

a) sunt insotiti de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas;

b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;

c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

        Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de insotitor in numele copilului);

·        actul de identitate al copilului în vârstă de peste 14 ani (copie) sau certificatul de nastere al copilului în varsta de pana la 14 ani (copie);

·        actul de identitate al insotitorului si documentul care atesta aceasta calitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului  preuniversitar de zi (in original);

·        decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.6. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas.

        Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas poate beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas la tratament balnear.

        Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmas.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.7. Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu.

        Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc titularii de drept la tratament balnear si daca nu se incadrează in categoria pensionarilor sau a asiguratilor prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Documentele se depun odata cu cele ale sotului/sotiei - pensionari sau asigurati ai sistemului public de pensii.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

:        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        certificatul de casatorie (copie) ; 

·        declarația pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie (in original) ;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.8. Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav

        Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si au varsta peste 18 ani.

        Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);

·        declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.9. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

2.10. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casele teritoriale de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

        Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:

·        cererea de acordare a biletului de tratament;

·        actul de identitate (copie);

·        adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (in original);

·        biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).