Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Despre noi
Transparenta
Beneficiari
Contributii
Pensii
Prestatii
Bilete de tratament
Contact
Programe
Anunturi
  Navigare
  Meniu secundar
  Noutati
OUG 59 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c-h din legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Criterii pentru acordarea de Bilete tratament
Diminuarea cheltuielilor de personal in conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu ...
  Contractul de asigurare sociala

Contractul de asigurare

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile Legii 263/2010, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege .

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.

Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata cu respectarea prevederilor legale. Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala

Venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

Venitul minim lunar asigurat , inscris in contractul de asigurare sociala este de 804 lei (reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care la nivelul anului 2014 este de 2.298 lei).

Venitul maxim lunar asigurat este de 11.490 lei, reprezentand valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut

Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 211 lei (80426,3%)

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere , potrivit legii.

Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale in baza contractului de asigurare sociala .

Acte necesare incheierii contractului de asigurare sociala:

1. 2 formulare “Contract de asigurare sociala” ;

2. C.I./ B.I. titular – original si copie;

3. C.I / B.I. reprezentant precum si actul care atesta calitatea acestuia (tutore, curator, mandatar), dupa caz.

Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa Judeteana de Pensii Constanta
Serviciul Evidenta Stagii de Cotizare, etaj 1, camera 109

Program de lucru cu publicul : luni, miercuri: 8.00-16.00

Tel: 0241- 484438