Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Casa Judeteana de Pensii Constanta
Despre noi
Transparenta
Beneficiari
Contributii
Pensii
Prestatii
Bilete de tratament
Contact
Programe
Anunturi
  Navigare
•   inapoi la Pensii
  Meniu secundar
  Noutati
OUG 59 / 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c-h din legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Criterii pentru acordarea de Bilete tratament
NOU ! Versiunea 10.03 a programului pentru angajatori ofera posibilitatea raportarii asiguratilor care realizeaza venituri profesionale asa cum sunt definite de OUG 58/2010 2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal ...
Persoanele fizice și juridice care dețin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă, sunt obligate să depună aceste documente la casele teritoriale de pensii .... (continuare)
Incepand cu luna octombrie 2009 se pot depune online declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor...
Diminuarea cheltuielilor de personal in conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu ...
  Pensia pentru limita de varsta

     

      Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

       Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati.

       Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000.

       Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr.19/2000, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati.

      Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

 

 

Conditii speciale de munca

 1.  Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.
 2. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in aviatia civila, respectiv personalul navigant sau in profesiile artistice prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr.19/2000 si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.
 3. Asiguratii care au realizat in conditii speciale de munca stagii de cotizare mai mici decat cele mentionate mai sus beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor anexelor nr. 4 si 5 la Legea nr.19/2000.
 4. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.
 5. Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite cat si in conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ , de reducerea varstelor standard de pensionare corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.

Persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I si II de munca in baza legislatiei anterioare beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare, astfel:

 • fie se cumuleaza perioadele lucrate in grupa I se II de munca si se face reducerea conform prevederilor legale corespunzatoare locurilor de munca in conditii deosebite, potrivit tabelului de mai jos;
 • fie se face reducerea varstei pe fiecare grupa de munca, alegandu-se reducerea cea mai avantajoasa.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de limita de varsta

 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta (click aici)
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
 • adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
 • declaratie pe proprie raspundere ca solicitanta a nascut si crescut 3 sau mai multi copii pâna la vârsta de 10 ani;
 • certificatele de nastere ale copiilor (original si copie)
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

In cazul persoanelor prevazute la art 5 alin (1) pct. I, II, III si IV din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, in termen de 90 de zile de la data ideplinirii conditiilor de pensionare.